מהי ההתגייסות המגננתית של החרדים לנוכח תחושת הסכנה הקיומית?

 

מציאותו של עולם חילוני מודרני, על שלל פיתוייו, נתפסת כאיום על המשך הקיום החרדי. אף על פי שהחרדים משקיעים מאמץ בהגבהת חומות הבידוד, הרי בישראל הגבולות שבינם לבין סביבתם היהודית דקים וחדירים יותר מאלו שהיו מאז ומתמיד בינם לבין סביבתם הגויית.

מאת: פרופ' גדעון ארן – מתוך הספר "חרדים ישראלים"

חרדים ישראליםבמצב זה של התגייסות מגננתית נוכח תחושת סכנה קיומית חמורה, הקפה בהחלט גרסתה של מרי דוגלאס שיושמה במקור למקרה הישראלי הקדמוני. לפי ״חוק ברזל״ זה, כשגוברת תודעת איום על גבולותיה החיצוניים של קבוצה, מתעוררת בקרבה נטייה להתעסקות יתר עם גבולות הגוף של החברים בקבוצה במאמץ להבטיח את שלמותם, כפי שניכר בניסיונות הבקרה על חומרים הנכנסים לגוף ומופרשים ממנו.

במצב משברי כזה מיטשטש ההבדל בין גוף פרטי לפוליטי ונוצר עניין בסוגיות של טהרה ריטואלית ומינית המתבטא בריגול וברגולציה של גבול החברה וגבול הגוף בכל אשר יעשה: בעבודה ובבית. בחולי ובבריאות. בהליכה ובישיבה, ביום ובלילה. הנטייה הכוהנית של הגנה על גבולות הגוף מול סכנת טומאתו אפיינה את בני ישראל על נהרות בבל, ובתקופת שיבת ציון כמשתמע מן התורה, ואת צאצאיהם הגלותיים שחיו בהשראת התלמוד.

אצל החרדים מגיע הדבר למדרגת אובססיה. עם צמצום השאלה הקלאסית וחידודה על אודות הזהות השבטית בנוסח ״מיהו יהודי״, והחלפתה במבחן ״מיהו חרדי״, נעשים מנגנוני ההגנה העוטפים את הגוף לנוקשים ולספציפיים יותר. ראו את העיסוק בפתחים ובסתימות של הגוף, בזרימת נוזלים לתוך הגוף וממנו. ההשתנה, למשל, אינה עוד עניין זניח וניטרלי, אלא טקס שלם. מפוקח ומדוקדק. לילד בגן הפעוטות מותר ללכת לשירותים רק באישור המשגיח. עם זאת, הוא מוזהר מפני התאפקות העלולה לגרום ל״שיקוץ׳/ כלומר לזיהום תוך־הגוף, הרוח.

הפעולה עצמה יכולה להיעשות בתנאים מסוימים בלבד כשהיא מלווה בברכה מיוחדת ובהיטהרות, בדיוק כמצווה בהלכה. בגיל מתקדם יותר מצפים מהנער החרדי לאמן עצמו בהשתנת בוקר בלי לעורר את אברו. יש גם הנחיה מפורשת באשר למה מותר ומה אסור לחשוב בזמן ההשתנה. החרדיות אינה פוטרת עצמה מהתייחסות לישבן ולחרבון גם כן. חוקן תופס מקום חשוב ברפרטואר הגופני החרדי. חמורות פי כמה ההוראות הנוגעות להפרשות גוף פחות תמימות, כמו שפיכת זרע.

לקוח מאת הספר “חרדים ישראלים” ממאמרו של פרופסור גדעון ארן “גוף חרדי-פרקים מאתנוגרפיה בהכנה”.

פורסם בקטגוריה גדעון ארן, חרדים, מאמרים מקוריים | עם התגים , , , , , | כתיבת תגובה

חסידים חוגרים גארטל – מדוע היריבים הליטאים מכנים אותם בשל כך "פסולים"?

 

חסידים נוהגים לחגור את הגארטל שלהם על המעיל. יריביהם הליטאים קובעים לפיכך שהם ״פסולים״ (כמו ספר תורה שנפסל וכדי להבדילו מספרי התורה הכשרים שבארון הקודש כורכים סרט על מעיל הקטיפה שלו).

 

לקוח מאת הספר “חרדים ישראלים” ממאמרו של פרופ’ גדעון ארן “גוף חרדי-פרקים מאתנוגרפיה בהכנה”.

גארטל (מתוך ויקיפדיה)

גארטל (מתוך ויקיפדיה)

בקריצה הם מסבים את תשומת הלב לכך שהחגורה של החסידים רפויה במניירה גנדרנית ונדחקה כלפי מטה בגלל בטנם הגדולה. וכשמפליגים בדרשנות, מוסיפים שכתוצאה מכך, למרות שהם כאילו פולשים לתחומי גופם התחתון כדי להקטינו ולהביסו, בעצם, גופם המתמצה בשומניהם, מתמרד, חומק למעלה מן החגורה ומשתלט על הנשמה. בתגובה מקנטרים חסידים את הליטאים שמתקשטים בעניבה ״מודרנית״ של ״משכילים״. מכנים אותה ״הגארטל שלהם שהתרומם״ יתר על המידה.

מרמדים שעל ידי כך שינו את היחס שבין הרוח לגוף והגדילו את פרופורציית האזור התחתון ונתנו שליטה לאבריו המגונים. שני הפלגים החרדיים גם יחד מבטאים עמדה משותפת של התנשאות ועוינות כלפי ערבים, באמצעות ההלצה הבאה: ה״עקאל״ המקיף את הכאפייה שלראשם אינו אלא ״גארטל מוסלמי״. הוא הופך את גופם כולו לנטול רוחניות, לטוטליות של בשר, משכן דימה וחטא. ומפרטים: ״אצלם הכל, אפילו הראש ־ אבר״. במשתמע, החרדי לעומתם הוא חסר גוף, ובמובן מסוים נטול אבר.
גדעון ארן הוא פרופסור לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, המתמחה בחקר הדת, מצד אחד, וקיצוניות ואלימות, מצד שני, ובעיקר מתמקד בנקודת המפגש בין שני התחומים.

פורסם בקטגוריה גדעון ארן, חרדים, מאמרים מקוריים, פרופסור גדעון ארן | עם התגים , , , , | כתיבת תגובה

עירום חרדי: דווקא בעירום מודגשת יהדותו של הגבר

 

יש לזכור שדווקא בעירום מודגשת יהדותו של הגבר. זו המוטבעת בגופו. הרי אברו הוא בעצם החלק היחיד בגופו שהוא ״דתי״ אותנטי ״על פניו״, באופן שאינו ניתן למחיקה, שקיים מחוץ לתודעה ושאינו תלוי בפעולה ריטואלית כלשהי ובחיבור לטקסט.

מאת: פרופסור גדעון ארן

אולי בגלל זאת יכול יהודי לחוש בנוח כשהוא חושף עצמו במקווה. כמו כן. ייתכן שכאשר הוא עירום בקרב שותפים לגוף ולדת. מומחשת הסולידריות ביניהם – מין אחוות נימולים – בסיס לגאווה.
נדגיש עוד שדווקא כשהגוף מכוסה בגדים, ההתייחסות אליו מבטאת יתר רגישות לפוטנציאל הסכנה הנשקפת ממנו.

בעיקר מחלקיו שמהחגורה ומטה. ראו את ההקפדה על כך שגברים ילבשו מכנסיים רחבים דיים כך שלא תיראה כל בליטה המזכירה את קיום אבר המין. עימות מרואיינים חרדים עם ממצא זה גרר תגובה שחזרה כמה פעמים באופנים שונים: הגוף עצמו הוא מלבוש, המסתיר מאחוריו את הנשמה. במיוחד בלא בגדים רגילים מתעצמת מהות הגוף ככיסוי גרידא. ועל כן אין להתבייש במה שרק נראה כעירום.

לקוח מאת הספר “חרדים ישראלים” ממאמרו של פרופ' גדעון ארן “גוף חרדי-פרקים מאתנוגרפיה בהכנה”.

פורסם בקטגוריה חרדים, מאמרים מקוריים | עם התגים , , , | כתיבת תגובה

פרופסור גדעון ארן – האם דווקא לחרדים אין רגישות מיוחדת לעירום?

 

בניגוד להקשרים חילוניים מודרניים שבהם מזוהה עירום עם פרטיות, והיא מצדה תורמת לפרובלמטיות שלו, אפשר שדווקא בגלל שחרדים יכולים ליהנות רק ממעט פרטיות ובגלל שתפיסת הפרטיות שלהם איננה מפותחת יחסית, אין בקרבם רגישות מיוחדת לעירום.

מאת מאמרו של פרופ' גדעון ארן 

פרופ' גדעון ארן

גוף חרדי – פרופסור גדעון ארן

לעומת זאת, במקווה הנפרד לנשים נשמרת פרטיות קיצונית, אף כשהטובלת עדיין לבושה. הדבר קשור לכך שהיטהרות הנשים קשורה למין. הן באות לטבול במקווה לאחר נידתן, לפני שיותר להן לקיים יחסים עם בעליהן. בניגוד לכך, היטהרות הגברים קשורה בעיקר לתפילה וללימוד תורה, שאינם כרוכים בהצטנעות ולא כל שכן בבושה. אפשרות אחרת מתייחסת לנטיית החרדים להתכחש לגופם.

במיוחד הם מתנתקים ממחצית גופם שלמטה מן הבטן, מאותו אזור שהוא מרכז הכובד של הגופניות, החושניות, האסורות. אם הגוף לא קיים, כביכול, כי אד אץ מה להתבייש בו. מבוכה היתה מסגירה מודעות לקיום הגוף והודאה בחשיבותו.

לקוח מאת הספר "חרדים ישראלים" ממאמרו של פרופסור גדעון ארן "גוף חרדי-פרקים מאתנוגרפיה בהכנה".

פורסם בקטגוריה גדעון ארן, חרדים, מאמרים מקוריים, פרופסור גדעון ארן | עם התגים , , , , , | כתיבת תגובה

החברה החרדית כתופעה גנרית חדשה – פרופסור גדעון ארן

 

החברה החרדית היא תופעה גנרית חדשה, השונה מבחינות רבות מחברות יהודיות אחרות, כולל אלו שקדמו לה, למרות שהיא ידועה בציבור כממשיכתן העקיבה ובעצמה מתיימרת להיות יורשתן הנאמנה.

מאת: גדעון ארן

פרופסור גדעון ארן טוען כי החרדים נבדלים מן היהודים המסורתיים של ימי הביניים המוקדמים והמאוחרים, ואף משלל גוני היהודים הדתיים של העת החדשה, וכמובן הם נבדלים מהיהודים הפחות או יותר חילונים בישראל. ברוח זאת מובלעת בעבודה ההנחה שהגוף החרדי גם הוא תופעה ייחודית וללא תקדים.

מן העבודה עולה שגוף זה מובחן לא רק מן הגוף הציוני ומגלגוליו העדכניים, אלא גם מן הגוף האורתודוקסי של הדורות האחרונים. יש לסייג את הדברים ולציין שהם אינם נוגעים לחרדים בכללם אלא לישראלים שבהם, לגברים בלבד. להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גדעון ארן, חרדים, מאמרים מקוריים, פרופסור גדעון ארן | עם התגים , , , , , , , , , , , | כתיבת תגובה

גוף חרדי: פרקים מאתנוגרפיה בהכנה – מבוא

 

זה עשור או שניים הופכת הכתיבה על גוף האדם לתעשייה פורחת במדעי החברה והרוח. ספרות עשירה למדי הצטברה על הגוף. ובכלל זה על הגוף הגברי ועל הגוף הדתי. העבודה המוגשת כאן משתלבת במסורת זו של עיון ומחקר.

מאת: פרופ' גדעון ארן

לאחרונה ראו אור פרסומים חשובים על הגוף היהודי המסורתי והם מהווים בסיס לעבודתי. אבל היא נבדלת מהם, משלימה אותם. ומתקדמת מעבר להם: ראשית, עבודה זו מתמקדת בתת־אוכלוסייה יהודית, במגזר דתי מוגדר שגופו לא נבדק עד כה. שנית, העבודה מתייחסת למציאות בת־זמננו, מאתרת מגסות גופניות המתפתחות ממש בימים אלה.

לבסוף, עבודה זו מסתמכת על ־מחקר שדה״ מהסוג הסוציולוגי־אנתרופולוגי, בעיקר על תצפית וראיון,זאת ועוד. הפרסומים בנושא גופו של היהודי דנים בדרך כלל בטקסטים מקודשים ובעדויות היסטוריות. במורשת דתית רשמית פחות או יותר ובתפיסות קלאסיות של הגוף היהודי. להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גדעון ארן, חרדים, מאמרים מקוריים | עם התגים , , , , , , , | כתיבת תגובה

פרופסור גדעון ארן: מיהו ישועה בן שושן מוביל המחתרת היהודית?

 

מאחורי תפישת הפוטנציה השלילית של השיקוץ והמזימה להחריבו עומדת דמותו הפלאית של ישועה בן שושן, מיסטיקן מגיל צעיר יחסית ומקורב לרבנים מיסטיקנים מופלגים, שחבר ליהודה עציון, המוביל האידיאולוגי של המחתרת, בעל תורת הגאולה מבית מדרשו של שבתי בן-דב.

מאת: פרופ' גדעון ארן

ההשראה לתוכניתם המחתרתית הגרנדיוזית באה להם מקבלת האר"י. ליתר דיוק, הם עדכנו ויישמו חלק בלתי נפרד – אך פחות בהיר וידוע לכל – מתורת התיקון, והריהו יסוד ה"בירור" (מלשון ברירה, סלקציה). לפי עיבוד פשוט של עקרון מיתוס הבירור, שלטון הרוע בתחום נכבד מן ההוויה ויכולתו להלחם באלוהות ולפגוע בבני אנוש,  מושג באמצעות שביית הניצוצות בידי הקליפות.

לרוע, שהוא תמצית הקליפות, אין מקור כוח עצמאי, ואת כל חיותו הוא שואב מאחיזתו בקדושה שהיא תוכן הניצוצות. האלוהות היא הספק הבלעדי של אנרגיות קיום ועשייה, ולסיטרא אחרא יש תקומה אך ורק כל עוד הוא מתחבר למקור האלוהי בכוחניות או ערמומיות ויונק ממנו. הצלת הניצוצות מתפישת הקליפות היא המפתח לחיסול כוחות הרשע העליונים והתחתונים. אין תיקון לשמים ולארץ ללא הפרדה של ממש בין שליחי הטוב והרע.

לקוח ממאמרו של גדעון ארן "Contemporary Jewish Mysticism and Palestinian Suicide Bombing".

פורסם בקטגוריה גדעון ארן, זקא, יהדות, מאמרים מקוריים, פרופסור גדעון ארן, ציונות דתית | עם התגים , , , , , , , , | כתיבת תגובה

על איזה אמונה מבוססת התכנית לפוצץש את כיפת הסלע?

 

התכנית לפוצץ את 'כיפת הסלע' מבוססת על אמונה נוספת של כמה מראשי הקושרים: כיפת הסלע מפיצה קרניים בעלות אנרגיה גבוהה ("ויברציות") שמגיעות לכל פינות העולם המוסלמי ומעניקות עוצמה גברית למאמיני מוחמד באשר הם.

מאת: גדעון ארן

את כוחן המפרה יונקות הקרניים מאבן השתייה עליה עומד הבניין ואולי גם משרידי קודש הקודשים שבקרקעית הבניין. לפי טענת מאמינים אקטיביסטים וכלשונם , מהמבנה יוצא השפע האלוהי, השראת השכינה, נביעת הברכה.

זהו מקור הכוח הישראלי שמוסלמים וערבים, שליחי הסיטרא אחרא,  כבשו אותו יחד עם כל העיר והארץ, וכך גזלו מן היהודים את ייחודם ועדיפותם. הריסת המבנה תגרום מיידית לניוון העוצמה העוינת הזאת, לסירוס הרשעים, מצד אחד, ולניצול ההשפעה החיובית לתגבור היהודים, מצד שני.

גדעון ארן הוא פרופסור לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, המתמחה בחקר הדת, מצד אחד, וקיצוניות ואלימות, מצד שני, ובעיקר מתמקד בנקודת המפגש בין שני התחומים.

פורסם בקטגוריה גדעון ארן, זקא, מאמרים מקוריים, ציונות דתית | עם התגים , , , , , | כתיבת תגובה

פרופסור גדעון ארן: פעילות זק"א בזירת הטרור – עניין של תיקון

 

פעילי זקא עסוקים בזירה בפעולת restoration, restitution, re-establishing the right order . רבני זקא מגדירים פעולה זאת כ"תיקון". אומרים: "כשמונחת לפנינו ערימה של ידיים ורגליים ואנחנו צריכים לעשות סדר בבלאגן הנורא הזה – זהו עניין של תיקון".

מאת: גדעון ארן האוניברסיטה העברית בירושלים

הם מסבירים ומפרטים שכוונתם לתיקון עולם ותיקון האלוהות. מציינים שיש כאן פתח לגאולה, ורומזים שיש כאן כמעט בריאה. זקא שותפה פעילה למהלך קוסמי של מאבק בין טוב לרע, להצלת ישראל והאנושות. רבני זקא מודים שמקור השראתם הוא בקבלת האר"י, ומוסיפים שהתיקון הלוריאני אכן שואף "להשיב כל דבר למקומו".

פרופסור גדעון ארן טוען כי כך בדיוק הם נוהגים. הפרשנות שניתנת להתמודדות עם תוצאות טרור המתאבדים, מתבססת על מודל מיסטי-משיחי יהודי. מודל מסורתי זה מחבר את הפעילים למשהו שמעל ומעבר להשגתם,  מזרים בהם רוח שליחות הרת גורל ותנופה אנרגטית.

לקוח ממאמרו של גדעון ארן "Contemporary Jewish Mysticism and Palestinian Suicide Bombing".

 

פורסם בקטגוריה גדעון ארן, זקא, טרור מתאבדים, מאמרים מקוריים | עם התגים , , , , , , , , , , | כתיבת תגובה

מה קורה כשההווה רווי בסימני משיח?

 

כשהמציאות גאולה, כלומר ההווה רווי בסימני משיח, אזי העבר והעתיד כמעט בטלים. נאמני הגוש משתקעים ב'עכשיו' ללא סיוג וללא שיור. הדבר ניכר בדתיותם ולא פחות מכך באקטיביזם הפוליטי שלהם. אלו טעונים במתח של מיידיות. ברטוריקה עדיין מבצבצים שרידי פניות לזיכרון העבר ושיירי תקווה לעתיד, מעין שיגרת לשון מתחייבת, אך ברמת החוויה יש בעיקר דחיפות, ממשות, תזזית של הווה אינטנסיבי ועצבני.

מאת: פרופסור גדעון ארן 

כשרה"מ בגין הטיח בנאמני הגוש אתם "משיחיסטים", הם ענו לו: "מודים באשמה וגאים בה". ברוח דומה, ג.א מגנה את ש.ע על ה"עכשוויזם" שלו. כשהתנועה האחת מבקרת את האחרת היא נתפשת לשמה ומציינת שהבעיה אינה במוטיב השלום אלא במוטיב פרספקטיבת הזמן או העדרה, כלומר אי-ראייה למרחוק, והחוסר בתקווה וחזון.

בתגובה, בעת ביקור בהתנחלות עופרה במסגרת דיאלוג עם ג.א, אומר בפניהם עמוס עוז, "אתם העכשוויסטים האמיתיים". כפי שמעיד ספרו 'קופסא שחורה', הסופר למד תקדימים הסטוריים של משיחיות והבין את תופעת הגאולה, כפי שניסחו קרל מנהיים ואחרים – אצל המשיחיסטים יש הווה גמור ומוחלט. לתפישת זמן ייחודית שכזאת בה ההווה הוא הנצח, יש השפעה אירונית על עבודת הזיכרון. להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גדעון ארן, מאמרים מקוריים, ציונות דתית | עם התגים , , , , , | כתיבת תגובה